Sunday, 28 September 2014

PENYAMPAIAN HADIAH HARI KANTIN, HARI SUKAN DAN 1M1S
Tuesday, 5 August 2014

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025


RINGKASAN EKSEKUTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2015INOVASI
KUALITI
KEBERHASILAN 
INKLUSIF 

 
 
 
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB 1 KONTEKS DAN PENDEKATAN
BAB 2 VISI DAN ASPIRASI
BAB 3 PRESTASI SEMASA
BAB 4 PEMBELAJARAN MURID
BAB 5 GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
BAB 6 TRANSFORMASI KEMENTERIAN
BAB 7 STRUKTUR SISTEM
BAB 8 PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
LAMPIRAN
 
 
 
RINGKASAN EKSEKUTIF
 
 
BAB 1 :  KONTEKS DAN PENDEKATAN
 
LATAR BELAKANG PENYEDIAAN PELAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN
 
OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
PENDEKATAN MEMBANGUNKAN PELAN
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
GAMBARAN KESELURUHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
 
 
BAB 2 :  VISI DAN ASPIRASI
 
ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN
▪ Akses kepada kejayaan
▪ Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
▪ Ekuiti untuk semua murid
▪ Memupuk perpaduan dalam kalangan murid
▪ Pelaksanaan berkecekapan tinggi
 
ASPIRASI MURID
▪ Pengetahuan
▪ Kemahiran Berfikir
▪ Kemahiran Memimpin
▪ Kemahiran Dwibahasa
▪ Etika dan Kerohanian
▪ Identiti Nasional
 
 
BAB 3  : PRESTASI SEMASA
 
AKSES KEPADA PENDIDIKAN
▪ Penyertaan hampir sejagat telah dicapai di peringkat rendah
dan menengah rendah
 
KUALITI PENDIDIKAN
▪ Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat
▪ Prestasi Malaysia dalam TIMSS
▪ Prestasi Malaysia dalam PISA 2009+
▪ TIMSS dan PISA menunjukkan bahawa terdapat sekolah
berprestasi Baik dan Sangat Baik di Malaysia
▪ Peperiksaan awam dan pentaksiran antarabangsa menunjukkan
varians dalam standard
▪ Kadar tamat persekolahan
▪ Persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan adalah
bercampur-campur
▪ Data sedia ada menunjukkan perkembangan holistik murid
sedang berlaku
 
EKUITI DALAM PENDIDIKAN
▪ Jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh
Malaysia
▪ Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin
berkurangan
▪ Jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis
kebangsaan semakin berkurangan
▪ Isu prestasi rendah murid lelaki: jurang gender semakin melebar
▪ Status sosioekonomi berterusan memberi impak besar kepada
prestasi murid
▪ Jurang prestasi murid kekal antara sekolah awam dengan swasta
 
MEMBINA PERPADUAN MELALUI PENDIDIKAN
▪ Pelbagai pilihan persekolahan mewujudkan persekitaran etnik
yang homogen
▪ Kepelbagaian guru di sekolah
▪ Penaziran sekolah JNJK Tahap perpaduan berdasarkan penaziran
 
MEMAKSIMUMKAN KECEKAPAN
▪ Perbelanjaan asas Malaysia yang tinggi berbanding negara yang setara
dengannya berdasarkan tiga pengukuran berbeza
▪ Perbelanjaan lebih tinggi telah diterjemahkan kepada keberhasilan murid
lebih baik dari segi akses, tetapi tidak semestinya dari segi kualiti
 
 
BAB 4  : PEMBELAJARAN MURID
 
KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
▪ Kurikulum bertulis
▪ Kurikulum yang diajar
▪ Kurikulum untuk pentaksiran
▪ Pelan Tindakan: Pembentukan dan aplikasi kurikulum
dan pentaksiran abad ke-21
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penambahbaikan kurikulum
sedia ada dan persediaan untuk perubahan struktur
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020) dan
Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Melaksanakan kurikulum
baharu dan kurikulum semak semula
 
BAHASA
▪ Pentaksiran kemahiran berbahasa di Malaysia
▪ Pelan Tindakan: Mewujudkan penguasaan bahasa secara meluas
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pengukuhan system sedia ada
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal perubahan struktur
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperluas perubahan struktur
 
KUMPULAN BERKEPERLUAN KHUSUS
▪ Sekolah kurang murid
▪ Kumpulan pribumi dan minoriti
▪ Pendidikan murid pintar cerdas
▪ Pendidikan khas
 
PECUTAN PENINGKATAN SEKOLAH
▪ Pelan Tindakan: Mempercepatkan peningkatan sekolah melalui daerah
dan negeri
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mentransformasi kepimpinan
negeri dan daerah
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan keluwesan
operasi untuk JPN, PPD dan sekolah
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Meluaskan hak membuat keputusan
 
 
BAB 5 :  GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
 
GURU
▪ Demografi profesion keguruan
▪ Kualiti pengajaran
▪ Pemilihan guru
▪ Latihan praperkhidmatan dan pembangunan profesionalisme
berterusan
▪ Penempatan
▪ Persekitaran kerja
▪ Ganjaran dan pengurusan prestasi
▪ Pelan Tindakan: Mentransformasi profesion keguruan
menjadi profesion pilihan
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
dan sistem sokongan
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Mengukuhkan kemajuan dan
laluan kerjaya
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
 
PEMIMPIN SEKOLAH
▪ Pemilihan pengetua/guru besar
▪ Demografi kepimpinan sekolah
▪ Latihan dan pembangunan profesional
▪ Persekitaran kerja sedia ada
▪ Kemajuan kerjaya dan pengurusan prestasi
▪ Pelan Tindakan: Memastikan seorang pengetua berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan standard
pemilihan dan sistem sokongan
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memartabatkan profesion
keguruan dan menganjak ke arah kepimpinan distributif
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mewujudkan budaya
kecemerlangan profesionalisme berasaskan rakan setugas
 
 
 
BAB 6  : TRANSFORMASI KEMENTERIAN
 
SISTEM PENYAMPAIAN
▪ Penilaian kedudukan semasa
▪ Pelan Tindakan: Merapatkan jurang pelaksanaan
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Menetapkan semula peranan
dan mengukuhkan JPN dan PPD
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan penstrukturan semula
Kementerian secara meluas
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memperkukuh kekuatan organisasi
 
PRODUKTIVITI SUMBER
▪ Pelan Tindakan: Memaksimumkan keberhasilan murid untuk
setiap ringgit yang dibelanjakan
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mewajarkan kejayaan segera
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melaksanakan kecekapan sistem
secara meluas
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan amalan terbaik
 
INFRASTRUKTUR SEKOLAH
▪ Pelan Tindakan: Mengguna pakai standard infrastruktur sekolah
seragam disesuaikan dengan keperluan setempat
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Memastikan infrastruktur asas
yang mempunyai standard baik untuk semua sekolah
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Melengkapkan sekolah untuk
menyokong kurikulum yang dipertingkat dan penyampaian pedagogi
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mentakrif keperluan
infrastruktur masa depan
 
ICT dalam PENDIDIKAN
▪ Pelan Tindakan: Memanfaatkan ICT untuk pembelajaran
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Mempertingkatkan asas ICT
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memperkenal inovasi dalam ICT
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Mengekalkan penggunaan
meluas sistem ICT yang inovatif
 
 
BAB 7  : STRUKTUR SISTEM
 
FASA DAN TEMPOH PENDIDIKAN
▪ Fasa pendidikan
▪ Pendidikan prasekolah
▪ Pelan Tindakan: Penyelerasan dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Peluasan segera prasekolah dan
meningkatkan enrolmen pada semua peringkat pendidikan
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Pengukuhan kejayaan
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Pemastian akses sejagat
 
LALUAN PENDIDIKAN
▪ Laluan pendidikan dan pilihan kerjaya
▪ Pelan Tindakan: Penciptaan laluan pendidikan yang pelbagai
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Pergukuhan pendidikan vokasional
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peningkatan inisiatif
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Memastikan laluan
pendidikan untuk semua
 
MEMPERTINGKAT PERPADUAN DI SEKOLAH
▪ Struktur sistem semasa dikekalkan
▪ Keseragaman etnik dalam sistem pendidikan
▪ Pendidikan Sivik di Malaysia
▪ Sekolah Wawasan
▪ RIMUP: Integrasi melalui aktiviti kokurikulum
▪ Pelan Tindakan: Memperkukuhkan interaksi dan integrasi
di semua jenis sekolah
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Penyediaan asas
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Meningkatkan intervensi
bagi memupuk perpaduan
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Penilaian semula pilihan sekolah
dan struktur sistem
 
SISTEM PEMBELAJARAN: IBU BAPA, MASYARAKAT
DAN SECTOR SWASTA
▪ Tahap pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam pendidikan
▪ Pelan Tindakan: Anjakan ke arah sistem berfokuskan pembelajaran
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Sokongan kepada pelibatan
ibu bapa dan sektor swasta
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Peluasan pelibatan ibu bapa
dan swasta
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menggalakkan pertambahan
inovasi sektor swasta
 
 
BAB 8  : PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN
 
MENYUSUN LANGKAH PELAKSANAAN TRANSFORMASI
▪ Gelombang 1 (2013 hingga 2015): Meningkatkan kecekapan sistem dengan
menyokong guru dan memberi tumpuan kepada kemahiran teras
▪ Gelombang 2 (2016 hingga 2020): Memacu peningkatan sistem
▪ Gelombang 3 (2021 hingga 2025): Menganjak ke arah kecemerlangan
dengan meningkatkan tadbir urus yang luwes
 
MELAKSANAKAN MEKANISME PENYAMPAIAN DENGAN KAEDAH
BERBEZA
▪ Mengukuhkan komitmen dan keupayaan kepimpinan
dalam Kementerian
▪ Mewujudkan satu unit kecil yang mempunyai kuasa untuk
memacu pelaksanaan Pelan Pendidikan
▪ Memperhebat pengurusan prestasi dalaman dan luaran
▪ Mendapat sokongan pegawai Kementerian dan pihak berkepentingan lain
 
MEMULAKAN PERJALANAN
▪ Persediaan untuk penghasilan Laporan Akhir Pelan Pembangunan
Pendidikan
▪ Perubahan dan dapatan awal

DOWNLOAD LAPORAN DALAM BAHASA MALAYSIA:

1. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 (248 M/S)

DOWNLOAD LAPORAN DALAM BAHASA INGGERIS:

1. MALAYSIA EDUCATION BLUEPRINT 2013-2025


sila KLIK disini untuk laporan terperinci: Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025


Nota :  Kalau tak larat nak baca Huraian Penuh, boleh baca Ringkasan Eksekutif. Mudah juga difahami.

Wednesday, 28 May 2014

SEMINAR MEMPERKASAKAN PENDIDKAM PENGGUNA MENANGGANI PENINGKATAM KOS SARA HIDUP

Monday, 28 April 2014

TAKLIMAT JENAYAH SYARIAH NEGERI JOHOR- DEWAN ANGSANA

TARIKH: 28/04/2014
MASA: 8.00-12.00 TENGAH HARI
SASARAN : TIMNGKATAN 2 UTARID/ 2 ZUHRAH/4 ZUHRAH DAN 4 UTARID
PENCERAMAH: PEJABAT AGAMA 
TEMPAT: DEWAN ANGSANA BLIK A
INTIPATI: KESAN JENAYAH SYARIAH KEPADA PELAJAR

LATIHAN BICARA BERIRAMA DI DEWAN ANGSANA-SEMOGA BERJAYA ANAK DIDIK STOMS


TARIKH: 27/04/2014
MASA: 2.00-4.00 PETANG
SASARAN : TIMNGKATAN 2 UTARID/ 2 ZUHRAH/3 ZUHRAH DAN 3 UTARID
GURU PENGIRING: CIKGU WANAZILAWTI, CIKGU SUHARTI, CIKGU ANI MAULUD
TEMPAT: DEWAN ANGSANA BLIK A
INTIPATI: BICARA BERIRAMA BAHASA MELAYU


Sunday, 27 April 2014

PERTANDINGAN SOFFBALL PERINGKAT MSSD- NAIB JUARA TAHNIAH STOMS!!!

TARIKH: 22/04/2014-24/04/2014
MASA: 8.00-6.00 PETANG
PELAJAR: TINGKATAN 3- TINGKATAN 5
LELAKI DAN PEREMPUAN
GURU PENGIRING: CIKGU ZAINUL, CIKGU NAJWA, CIKGU USTAZAH SURIANI, CIKGU SHAIRUL
TEMPAT: SMK AYER BALOI
PERTANDINGAN SOFTBALL PERINGKAT MSSD


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

 
go top google+ page facebook twitter rss